Yasha Ahayah Biblia Pisma Aleph Tav (Polish Edition YASAT Study Bible) (Hardcover)

Yasha Ahayah Biblia Pisma Aleph Tav (Polish Edition YASAT Study Bible) By Timothy Neal Sorsdahl (Compiled by) Cover Image
By Timothy Neal Sorsdahl (Compiled by)
$249.95
Available to Order from Supplier: Arrives at Store in a Week(ish)
Because of how it is sold to us we cannot accept a return of this title.

Description


Pismo biblijne Yasha Ahayah Aleph Tav (YASAT) wychodzący z Babilonu jest wersją angielską zgodną z Antioch (protestanckim) SLOWO Biblii Kr la Jakuba z 1769 r. (KJV), Textus Receptus, Peszitta i żydowski kodeks Aleppo. Pismo to przywraca NAZWĘ Mesjasza Yashy zaczerpniętą ze najstarszego greckiego NT, Kodeks Sinaticus używa "nomina sacra" (Iota Sigma), kt ra jest YASHA w starożytnym hebrajskim Paleo. Dwadzieścia jeden innych fragment w pergaminu papirusu aleksandryjskiego z 300 AD lub wcześniej r wnież to potwierdza. W tych badaniach pism używa się zar wno Antiochii (protestanckiej / żydowskiej) TEKSTU "SLOWO", jak i aleksandryjskiej (katolickiej) "NAZWA" dla Mesjasza.

W średniowieczu Żydzi, kt rzy odrzucili Mesjasza, nazywali Jego imię Yeshu harasha lub Yeshu rasha, przy czym Yeshu jest akronimem formuly "niech jego imię i pamięc zostaną zatarte" (patrz Toledot Yeshu). Jest to bardzo bliskie Yashie, co oznacza Zbawiciela po hebrajsku. Tutaj po raz pierwszy doslowne tlumaczenie pism świętych ze świętym imieniem Ahayah i Yasha, przywr cone i zachowane. Czy wiesz w każdym tlumaczeniu biblijnym, w tym w KJV, że imię naszego Ojca Niebieskiego Achajah zostalo wyjęte i zastąpione tytulami, a nawet imionami pogańskich b stw ponad 10 000 razy? YASAT jest przeznaczony dla tych, kt rzy chcą czytac to slowo, jak mialo byc, wychodząc z Babilonu, kt ry czcil obcych bog w. Chwala Achaja i Jaszy, a nie pogańskim bogom, jak Pan, B g, Elohim, EL, Jehowa i Jezus, aby wymienic tylko kilka. Pismo to zastępuje r wnież "Prawo" "Prawem Tory", ponieważ prawo zostalo dane Mojżeszowi na g rze świątyni i wielu myli PRAWO z pogańskimi prawami znalezionymi w spoleczeństwie.

W czasie drugiego publikowania przywr cilem hebrajskie nazwy piktograficzne Paleo. Skończylem przywracanie Alepha Tava w Starym Testamencie. Mesjasz nazywa siebie Aleph i Tav w Objawieniu 1:8 w Messianic Peshitta i jest tu przywr cony. Przywr cilem także oryginalny Znak Bestii, jak znaleziono w Objawieniu 13:18. Ahlahayam jest teraz używany zamiast pogańskiego Elohima lub Ishi-ohima, zamiast Adonai (Adonis) używana jest Adana. Ah-Yasha jest używana zamiast Ishi Ozeasza 2:16, kt ry zostal zaczerpnięty prosto z hebrajskiego Paleo i jest kolejnym solidnym przykladem tego, jak Ojciec ma SAMĄ NAZWĘ jako Syn "YASHA" spelnienie John 5:43. Wiele popularnych termin w używanych obecnie w większości Biblii ma pogańskie pochodzenie, więc przeprowadzilem badania nad czystszymi terminami do użycia i udokumentowalem je na końcu tej książki, a także na mojej stronie ahayah.com w części "WARUNKI PAGANU" aby pom c wypelnic Wyjścia 23:13.
Product Details
ISBN: 9781771435413
ISBN-10: 1771435410
Publisher: CCB Publishing
Publication Date: December 7th, 2022
Pages: 708
Language: Polish