Mikrovlnné Recepty 2022: Lahodné Recepty Pre Zaneprávnených Ľudí (Paperback)

Mikrovlnné Recepty 2022: Lahodné Recepty Pre Zaneprávnených Ľudí By Ales Hric Cover Image
$44.73
It's Complicated--Contact Us for More Information

Description


Chcete poznať veľa r chlych a jednoduch ch receptov pre vasu mikrovlnn r ru?

Ak no, ste na spr vnom mieste


Mikrovlnn varenie sa stalo neoddeliteľnou's časťou n sho rusn ho kazdodenn ho zivota a poskytlo n m viac flexibility a slobody v kuchyni aj mimo nej. R chla, chladn , hygienick a spoľahliv , mikrovlnn r ra funguje ako k zlo, var ako sen a spotrebuje len minim lnu elektrinu, čo je hlavn d vod v časoch rast cich n kladov na energiu a potreby setriť tam, kde sa d .

Je uzn van m faktom, ze mikrovlnn r ry nem zu plne nahradiť konvenčn r ry a varn dosky, ale id k tomu este dlho.

Mikrovlnn r ra vyuz van na pln kapacitu sa m ze stať najefekt vnejs m, najcennejs m a najrespektovanejs m zariaden m vo vasej kuchyni.


Na čo este čak s?

Vezmite si k piu terazProduct Details
ISBN: 9781837523917
ISBN-10: 1837523916
Publisher: Ales Hric
Publication Date: September 14th, 2022
Pages: 222
Language: Slovak